Gas- en Waterleiding

Bij gas- en waterleidingen denken we aan de verbindingen tussen de gas- en watermeter en de tappunten in uw woning. Het spreekt voor zich dat deze leidingen aan een hoge kwaliteit moeten voldoen.

Van Dijkhuizen Installatie maakt uitsluitend gebruik van Kiwa en Giveg-gekeurd leidingmateriaal en fittingen. Aanleg van leidingwerk gebeurt aan de hand van de daarvoor geldende kwaliteitsnormen en –voorschriften. Bovendien waarborgen wij kwaliteit ook door het tracé van het leidingwerk en de keuze voor het leidingmateriaal (koper of kunststofbuis) steeds vooraf met u te bespreken, om zo aan uw verwachtingen te kunnen voldoen. Deze afstemming geldt ook voor bijvoorbeeld de exacte hoogte en posities van de tappunten. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.